Criteria lidmaatschap Kunstgilde Hattem:

  • U woont of heeft een atelier/werkplaats in Hattem
  • U bent een actieve professionele kunstenaar
  • Uw werk heeft iets eigens en past bij het niveau van de groep.
  • Uw werk heeft artistieke waarde en zeggingskracht
  • U bent bereid per kalenderjaar een lidmaatschap te betalen en incidenteel een bijdrage voor te houden exposities en andere activiteiten
  • U bent bereid met regelmaat mee te doen aan gezamenlijke activiteiten van Kunstgilde Hattem
  • U bent bereid creatief mee te denken over nieuwe activiteiten waarmee we als groep naar buiten kunnen treden

opgesteld juni 2012